Attica Ventures .: Δελτία Τύπου .: Video .: Επικοινωνία .: Χάρτης Site .: English  
Attica Ventures
Press Room
Εταιρία Ανθρώπινο Δυναμικό Γιατί Attica Ventures Επενδυτική Πολιτική Συχνές Ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύματα
Video
Επικοινωνία


Σημαντική ανάπτυξη για τις εισηγμένες επενδύσεις της Attica Ventures

5 Νοεμβρίου 2013

 

Σημαντική ανάπτυξη και βελτίωση σε όλους τους δείκτες εμφανίζουν τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων στην Εναλλακτική Αγορά εταιρειών, στις οποίες το Zaitech Fund AKEΣ, με διαχειριστή την Attica Ventures και επενδυτές την Attica Bank και το ΤΑΝΕΟ, έχει επενδύσει κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τις εταιρείες Mediterra A.E., Doppler ABEE, Foodlink A.E. και Performance Technologies A.E., οι οποίες με τη στήριξη των κεφαλαίων της Attica Ventures ολοκλήρωσαν επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκ. ευρώ και πέτυχαν να εισαχθούν στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα, που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2013, αποτυπώνουν τη αισθητή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των 4 εταιρειών, την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και μια σειρά από σημαντικές κινήσεις ανάπτυξης, μέσω νέων συνεργασιών, βελτίωσης δεικτών αποδοτικότητας, εξαγορών και εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2013, το σύνολο των 4 εταιρειών, αύξησε τον κύκλο εργασιών σε ποσοστά που φθάνουν το 25%, βελτίωσε τους δείκτες αποδοτικότητας, τα EBITDA αλλά και την καθαρή κερδοφορία. Και οι 4 εταιρείες, αύξησαν σημαντικά - αλλά και εξυγίαναν - το χαρτοφυλάκιο των πελατών τους, ορθολογικοποίησαν τις λειτουργικές τους δαπάνες, μεγέθυναν την παρουσία τους στο εξωτερικό, προσέθεσαν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και εξέλιξαν σημαντικά και σε όλα τα επίπεδα την εταιρική τους δομή και λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάση αυτή φαίνεται να εδραιώνεται καθώς ανάλογη είναι η εξέλιξη των μεγεθών των εταιριών αυτών και μέχρι σήμερα.

Με αφορμή τις θετικές αυτές εξελίξεις ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures κ. Γιάννης Παπαδόπουλος δήλωσε: «Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικές επιδόσεις των συμμετοχών μας, αποδεικνύουν ότι η Ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να υπερβεί την κρίση, στηριζόμενη στην υγιή επιχειρηματικότητα, στο ταλέντο, την επιμονή και τις καινοτόμες αντιλήψεις. Οι διοικήσεις των εταιριών που έχουμε επενδύσει αποδεικνύουν συνεχώς, ότι η κρίση δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο αλλά και μια μοναδική ευκαιρία υιοθέτησης μιας καινούργιας επιτυχημένης επιχειρηματικής κουλτούρας. Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε ότι, θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημαντική συμβολή των εταιρειών Venture Capital, που στήριξαν και στηρίζουν πολλαπλώς τις προσπάθειες των νέων Ελλήνων επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους να ανοίξουν νέους δρόμους στην επιχειρηματικότητα και την Ελληνική οικονομία».

Attica Ventures

H Attica Ventures, ιδρύθηκε το 2003 από την Attica Bank (η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιούργησε εταιρία διαχείρισης ΑΚΕΣ). Από το 2004 διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους € 65 εκ. με επενδυτές την Attica Bank, το ΤΑΝΕΟ και ιδιώτες επενδυτές. Έχει ήδη, διοχετεύσει κεφάλαια άνω των € 35 εκ. ευρώ συμμετέχοντας στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συνολικά ξεπερνούν τα € 150 εκ. ευρώ.

Σήμερα, θεωρείται από τις πλέον επιτυχημένες εταιρίες διαχείρησης venture capital στην Ελλάδα, έχοντας πραγματοπoιήσει 12 επενδύσεις σε ελληνικές ΜμΕ, συνδράμοντας στη ανάπτυξή τους και στη δημιουργία περισσοτέρων από 800 νέων θέσεων εργασίας.

Τον Οκτώβριο του 2011, η εταιρία τιμήθηκε από το ΕΒΕΑ με το βραβείο Αύξησης της Απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Μαρία Αντωνίου, Account Manager, STRATCOM, τηλ. 219 9991887, antoniou@stratcom.gr

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ VENTURE CAPITAL
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Zaitech Fund

Attica Bank

Μέλος των:
EVCA HVCA


Η Εταιρία | Ανθρώπινο Δυναμικό | Γιατί Attica Ventures | Επενδυτική Πολιτική | Συχνές Ερωτήσεις
Copyright © 2004-2013 Attica Ventures - Εταιρία Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Website Design, Maintenance & Hosting by Contact Solutions Ltd.