Attica Ventures .: Δελτία Τύπου .: Video .: Επικοινωνία .: Χάρτης Site .: English  
Attica Ventures
Press Room
Εταιρία Ανθρώπινο Δυναμικό Γιατί Attica Ventures Επενδυτική Πολιτική Συχνές Ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύματα
Video
Επικοινωνία


H Attica Ventures επενδύει στην Doppler

10 Μαΐου 2005

Μετά από μακρόχρονες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις επετεύχθη συμφωνία για τη συμμετοχή της Attica Ventures - μέλος του ομίλου Τράπεζας Αττικής που διαχειρίζεται το ZAITECH FUND ΑΚΕΣ (venture capital fund στο οποίο συμμετέχουν η Τράπεζα Αττικής και το ΤΑΝΕΟ)- στο μετοχικό κεφάλαιο της Doppler ABEE.

H Doppler ABEE είναι μια σύγχρονη και καινοτόμος εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρων και πλήρων πακέτων ανελκυστήρων. Στα 4 μόλις χρόνια της παρουσίας της πέτυχε να γίνει η Νο 2 εταιρία στην Ελλάδα, με 9,5 εκ. ευρώ πωλήσεις το 2004 (6,8 εκ. ευρώ το 2003), EBITDA 1,95 εκ. ευρώ και κέρδη πρό φόρων 1,03 εκ. ευρώ (0,68 εκ. ευρώ για το 2003).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% των πωλήσεων της εταιρίας αφορά εξαγωγές και στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50%. Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα της εταιρίας αυτή τη στιγμή εξάγονται σε 10 χώρες, Αγγλία, Δανία, Ιρλανδία, Κύπρο, Τουρκία, Ουκρανία, όλες τις Βαλκανικές χώρες και προωθούνται συνεργασίες για εξαγωγές σε Γερμανία, Αίγυπτο, Κουβέιτ κα Πολωνία.

Σημαντικές συμφωνίες και μακροχρόνιες συνεργασίες έχουν συναφθεί με πλήθος εταιριών στο χώρο των ανελκυστήρων, συμπεριλαμβανομένων και πολυεθνικών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο επόμενος στόχος της ανάπτυξης, ιδιαίτερα των εξαγωγών σε χώρες κλειδιά, περνά μέσα από τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών στις χώρες αυτές, αλλά και στρατηγικών συνεργασιών (join venture).

Η έρευνα και η σχεδίαση προϊόντων αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της επιχείρησης βασική επιλογή, και εξηγεί την υψηλή ανταγωνιστικότητά της όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τούτο κατ΄αρχήν διασφαλίσθηκε μέσα από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου από τα βασικά στελέχη της εταιρίας. Χάρη στην έρευνα η εταιρεία πέτυχε σε πολύ μικρό διάστημα να διαθέτει πλήρη γκάμα καινοτόμων προϊόντων για κάθε είδους ανελκυστήρες.

Στα πλαίσια της στρατηγικής επιλογής της ανάπτυξης μέσα από καινοτόμα και νέα προϊόντα, η εταιρία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Μετρο 4.3» ΠΑΒΕΤ, του ΥΠ.ΑΝ, και σχεδιάστηκαν πλήρως και κατασκευάστηκαν πρωτότυπα μοντέλα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο μηχανικός ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL traction lift), που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης τεχνολογίας ανελκυστήρων.

Στόχος της συμμετοχής της Attica Ventures στην Doppler, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures Γιάννης Παπαδόπουλος «......είναι αφ’ ενός η πραγματοποίηση επενδύσεων για το διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρίας με την κατασκευή εγκαταστάσεων 4.300 τ.μ., ώστε να προωθηθεί η πλήρης ένταξη των καινοτόμων προιόντων στην παραγωγική διαδικασία και αφ’ εταίρου η περαιτέρω ανάπτυξη του εξαγωγικού δικτύου της εταιρίας είτε με θυγατρικές εταιρίες είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών».

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στις σκέψεις της εταιρίας είναι και η είσοδος σε οργανωμένες αγορές (ΧΑΑ, ΝΕΧΑ) στο προσεχές μέλλον, με στόχο, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Doppler κ. Σταύρος Σταυρόπουλος « .... να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη, με επιμονή στην ίδια φιλοσοφία της υψηλής ποιότητας, παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας, αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε μέχρι σήμερα η εταιρία».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ATTICA VENTURES

Σχετικά με την ATTICA VENTURES: Η Attica Ventures Α.Ε. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003, ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Attica Bank και έχει σαν αντικείμενο την Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ). Η Attica Bank είναι η πρώτη τράπεζα που συμμετέχει σε ΑΚΕΣ και δημιούργησε εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία διαχείρισης ΑΚΕΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ VENTURE CAPITAL
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Zaitech Fund

Attica Bank

Μέλος των:
EVCA HVCA


Η Εταιρία | Ανθρώπινο Δυναμικό | Γιατί Attica Ventures | Επενδυτική Πολιτική | Συχνές Ερωτήσεις
Copyright © 2004-2013 Attica Ventures - Εταιρία Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Website Design, Maintenance & Hosting by Contact Solutions Ltd.